Info om jordskiftesak 0200-1998-0010

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1998-0010 Haga14/10/199903/02/200019/02/20011.60Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021292 20000200-1998-0010-KART-021292-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0227 Gnr: X Bnr: X Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 29 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 30 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 30 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 30 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 30 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 30 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 30 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 30 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 30 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 30 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 31 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 31 Bnr: 68 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 31 Bnr: 76 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 31 Bnr: 78 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 200 Bnr: 2 Fnr: