Info om jordskiftesak 0200-1998-0017

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1998-0017 Solberg24/08/200002/07/200221/08/20020.54Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021351 20020200-1998-0017-KART-021351-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0229 Gnr: 19 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 19 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 19 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 19 Bnr: 19 Fnr: