Info om jordskiftesak 0200-1999-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1999-0003 Heia22/02/199905/12/200004/04/20013.8736Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021307 20000200-1999-0003-KART-021307-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0227 Gnr: 34 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 34 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 34 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 35 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 35 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 35 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 35 Bnr: 73 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 35 Bnr: 74 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 36 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 36 Bnr: 63 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 36 Bnr: 93 Fnr: