Info om jordskiftesak 0200-1999-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1999-0005 Habberstadvangen17/03/199904/12/200030/05/20010.0482Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021298 20000200-1999-0005-KART-021298-001m:\02.00\1999\5\kartdata\kart1.apr

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 175 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 175 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 175 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 175 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 175 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 176 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 176 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 176 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 176 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 176 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 176 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 176 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 176 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 176 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 176 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 176 Bnr: 53 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 176 Bnr: 55 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 176 Bnr: 56 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 179 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 179 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 181 Bnr: 4 Fnr: