Info om jordskiftesak 0200-1999-0019

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-1999-0019 Bråtateigen11/10/199928/04/200003/05/20011.91128Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021341 20000200-1999-0019-KART-021341-001Målestokk på blad 1 er 1/2000 og 1/3000, blad 2 er 1/7000. Format A3/4
021341 20000200-1999-0019-KART-021341-002Målestokk på blad 1 er 1/2000 og 1/3000, blad 2 er 1/7000. Format A3

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 85 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 86 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 86 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 86 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 86 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 86 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 86 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 86 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 86 Bnr: 21 Fnr: