Info om jordskiftesak 0200-2000-0010

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2000-0010 Østmarka Naturreservat12/04/200018/12/200322/09/200519.911600Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021343 20030200-2000-0010-KART-021343-001Kart 1 og kart 2 = hovedkart (1:7500) Kart 3,4,5,6,7,8 og 9 = delkart
021343 20030200-2000-0010-KART-021343-002Kart 1 og kart 2 = hovedkart (1:7500) Kart 3,4,5,6,7,8 og 9 = delkart
021343 20030200-2000-0010-KART-021343-003Kart 1 og kart 2 = hovedkart (1:7500) Kart 3,4,5,6,7,8 og 9 = delkart
021343 20030200-2000-0010-KART-021343-004Kart 1 og kart 2 = hovedkart (1:7500) Kart 3,4,5,6,7,8 og 9 = delkart
021343 20030200-2000-0010-KART-021343-005Kart 1 og kart 2 = hovedkart (1:7500) Kart 3,4,5,6,7,8 og 9 = delkart
021343 20030200-2000-0010-KART-021343-006Kart 1 og kart 2 = hovedkart (1:7500) Kart 3,4,5,6,7,8 og 9 = delkart
021343 20030200-2000-0010-KART-021343-007Kart 1 og kart 2 = hovedkart (1:7500) Kart 3,4,5,6,7,8 og 9 = delkart
021343 20030200-2000-0010-KART-021343-008Kart 1 og kart 2 = hovedkart (1:7500) Kart 3,4,5,6,7,8 og 9 = delkart
021343 20030200-2000-0010-KART-021343-009Kart 1 og kart 2 = hovedkart (1:7500) Kart 3,4,5,6,7,8 og 9 = delkart

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0228 Gnr: 82 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 82 Bnr: 9 Fnr: 1
Kommune: 0228 Gnr: 82 Bnr: 9 Fnr: 2
Kommune: 0228 Gnr: 82 Bnr: 9 Fnr: 3
Kommune: 0228 Gnr: 82 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 82 Bnr: 133 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 83 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 83 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 84 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 84 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 84 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 84 Bnr: 3 Fnr: 1
Kommune: 0228 Gnr: 84 Bnr: 3 Fnr: 2
Kommune: 0228 Gnr: 84 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 84 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 85 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 85 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 85 Bnr: 2 Fnr: 1
Kommune: 0228 Gnr: 85 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 89 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 89 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 89 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 89 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 102 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 102 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 102 Bnr: 357 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 102 Bnr: 358 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 102 Bnr: 359 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 102 Bnr: 360 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 125 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0230 Gnr: 86 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0230 Gnr: 91 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0230 Gnr: 91 Bnr: 24 Fnr: