Info om jordskiftesak 0200-2000-0012

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2000-0012 Lynes06/06/200114/06/200419/11/20040.10Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021389 20040200-2000-0012-KART-021389-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 177 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 179 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 179 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 179 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 179 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 179 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 179 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 179 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 179 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 179 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 179 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 179 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 183 Bnr: 14 Fnr: