Info om jordskiftesak 0200-2000-0018

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2000-0018 Bjørnstad03/10/200022/12/200014/02/20021.60Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021328 20010200-2000-0018-KART-021328-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 69 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 213 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 214 Fnr: