Info om jordskiftesak 0200-2000-0031

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2000-0031 Bjørke Skog26/06/200216/08/200220/01/20030.20Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021357  0200-2000-0031-KART-021357-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
L02-00893 A25/09/200220/11/2002  

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 234 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 234 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 234 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 16 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 16 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0239 Gnr: 16 Bnr: 20 Fnr: