Info om jordskiftesak 0200-2002-0010

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2002-0010 Råsok09/10/200207/03/200526/05/20055.50Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021412Råsok 0200-2002-0010-KART-021412-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0227 Gnr: 42 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 48 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 48 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 48 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 48 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 48 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 48 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 48 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 48 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 48 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 48 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 48 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 48 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 48 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 48 Bnr: 53 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 48 Bnr: 59 Fnr: