Info om jordskiftesak 0200-2003-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2003-0001 Bjørnstad28/04/200308/05/200718/07/20072.5600Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021477Bjørnstad20070200-2003-0001-KART-021477-001 
021477Bjørnstad20070200-2003-0001-KART-021477-002 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 232 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 57 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 69 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 139 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 160 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 165 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 211 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 233 Bnr: 214 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 235 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 235 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 235 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 235 Bnr: 5 Fnr: