Info om jordskiftesak 0200-2003-0007

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2003-0007 Kvedals-Rømdalsvegen09/12/200326/05/200425/05/20040.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021392Kvedals-Rømdalsvegen20040200-2003-0007-KART-021392-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: X Bnr: X Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 45 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 45 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 45 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 47 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 97 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 155 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 155 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 155 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 155 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 155 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 155 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 155 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 155 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 156 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 157 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 158 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 158 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 158 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 158 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 158 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 158 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 158 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 158 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 158 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 158 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 158 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 160 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 163 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 163 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 163 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 163 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 163 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 164 Bnr: 1 Fnr: