Info om jordskiftesak 0200-2003-0049

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2003-0049 Ørbæk19/04/200526/05/200519/07/20050.42Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021418Ørbæk20050200-2003-0049-KART-021418-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 191 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 191 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 191 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 191 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 191 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 191 Bnr: 64 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 191 Bnr: 78 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 191 Bnr: 79 Fnr: