Info om jordskiftesak 0200-2004-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2004-0004 Venger Skog
29/11/2004
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 158 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 158 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 158 Bnr: 6 Fnr: