Info om jordskiftesak 0200-2007-0012

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2007-0012 Langskog04/06/200816/06/200813/10/20080.20Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021509Langskog20080200-2007-0012-KART-021509-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0229 Gnr: 91 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 91 Bnr: 326 Fnr: