Info om jordskiftesak 0200-2007-0022

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2007-0022 Jahr - 222/11/200727/09/201014/03/20111.8427Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021586Jahr 220100200-2007-0022-KART-021586-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0228 Gnr: 86 Bnr: 30 Fnr: