Info om jordskiftesak 0200-2009-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2009-0004 Leirfalla Naturreservat26/04/201229/06/201226/09/20121.70Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021656Leirfalla Naturreservat20120200-2009-0004-KART-021656-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 202 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 202 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 202 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 202 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 224 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 225 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 225 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 331 Bnr: 2 Fnr: