Info om jordskiftesak 0200-2009-0005

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2009-0005 Raasok Naturreservat30/06/201129/06/201201/10/20121.20Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021663Raasok naturreservat20120200-2009-0005-KART-021663-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0227 Gnr: 48 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 48 Bnr: 6 Fnr: