Info om jordskiftesak 0200-2009-0011

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2009-0011 Indre Hallangspollen20/05/200924/02/201016/08/20100.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0215 Gnr: 18 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 57 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 63 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 72 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 73 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 19 Bnr: 75 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 43 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 44 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 52 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 53 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 56 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 57 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 58 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 59 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 60 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 62 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 63 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 64 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 65 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 66 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 67 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 68 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 69 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 70 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 71 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 72 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 73 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 74 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 75 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 76 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 77 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 78 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 79 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 86 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 87 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 88 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 89 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 90 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 91 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 92 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 93 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 94 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 95 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 97 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 98 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 99 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 100 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 101 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 102 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 103 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 104 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 105 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 106 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 107 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 110 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 111 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 112 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 113 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 114 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 115 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 116 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 117 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 118 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 119 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 121 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 122 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 123 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 124 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 125 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 126 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 127 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 128 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 129 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 130 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 131 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 132 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 137 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 142 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 143 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 146 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 148 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 20 Bnr: 184 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 45 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 52 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 53 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 54 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 55 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 111 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 244 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 283 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 304 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 539 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 541 Fnr:
Kommune: 0215 Gnr: 63 Bnr: 573 Fnr: