Info om jordskiftesak 0200-2009-0033

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2009-0033 Granheim04/09/200904/09/2009
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0214 Gnr: 102 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0214 Gnr: 102 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0214 Gnr: 102 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0214 Gnr: 102 Bnr: 118 Fnr:
Kommune: 0214 Gnr: 102 Bnr: 391 Fnr:
Kommune: 0214 Gnr: 122 Bnr: 2 Fnr: