Info om jordskiftesak 0200-2009-0051

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2009-0051 Hjera nedre03/09/201001/10/201001/02/20110.10Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021591Hjera Nedre20100200-2009-0051-KART-021591-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 92 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 92 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 92 Bnr: 157 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 92 Bnr: 173 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 92 Bnr: 174 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 92 Bnr: 234 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 92 Bnr: 260 Fnr: