Info om jordskiftesak 0200-2011-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2011-0001 Løkvegen15/09/201115/09/201120/12/20110.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 92 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 93 Bnr: 18 Fnr: