Info om jordskiftesak 0200-2011-0017

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2011-0017 Oppen Øvre28/06/201125/11/201130/01/20120.70Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021633Oppen øvre20110200-2011-0017-KART-021633-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0235 Gnr: 45 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 45 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 45 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 45 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 46 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 46 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 46 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 46 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 46 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 46 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 46 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0235 Gnr: 46 Bnr: 18 Fnr: