Info om jordskiftesak 0200-2011-0019

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2011-0019 Holmtjernsvegen05/09/201121/11/201227/01/20151.10Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021649Holmtjernvegen2011  

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
HHR-2013-01695-U14/05/201315/08/2013Avvist av andre grunnerAnken forkastet.
L13-030013ASD-ELAG/10/01/201315/04/2013Avvist av andre grunnerAnken avvist.
O2100-2013-000710/01/201304/11/2014 Jordskifterettens vedtak stadfestes

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 246 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 246 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 246 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 246 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 246 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 246 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 246 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 248 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 248 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 248 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 248 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 248 Bnr: 42 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 249 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 249 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 249 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 249 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 250 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 250 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 251 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 251 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 255 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 255 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 255 Bnr: 35 Fnr: