Info om jordskiftesak 0200-2012-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2012-0003 Melnes gård18/09/201229/05/201330/08/20130.10Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021685Melnes Gård20120200-2012-0003-KART-021685-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0227 Gnr: 82 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 82 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 83 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 83 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0227 Gnr: 83 Bnr: 3 Fnr: