Info om jordskiftesak 0200-2012-0026

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2012-0026 Villa Kareten02/01/201303/11/201402/05/20160.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
021726Villa Kareten2014  

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O2100-2014-001109/12/201416/02/2016 Saksnr. Eidsivating lagmannsrett 16-005352AJA-ELAG

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 195 Bnr: 70 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 196 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 196 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 197 Bnr: 39 Fnr: