Info om jordskiftesak 0200-2014-0021

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2014-0021 Renbo
17/06/201401/08/20140.10Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
0217350200-2014-0021 Renbo20140200-2014-0021-kart-021735-001 

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0229 Gnr: 91 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 91 Bnr: 123 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 91 Bnr: 408 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 91 Bnr: 549 Fnr: