Info om jordskiftesak 0200-2015-0008

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-2015-0008 Egerdal
21/04/2015
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0229 Gnr: 6 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 6 Bnr: 54 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 6 Bnr: 189 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 7 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 7 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 7 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 7 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 7 Bnr: 86 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 7 Bnr: 88 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 7 Bnr: 89 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 7 Bnr: 126 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 7 Bnr: 131 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 7 Bnr: 181 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 7 Bnr: 182 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 7 Bnr: 187 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 7 Bnr: 191 Fnr:
Kommune: 0229 Gnr: 7 Bnr: 264 Fnr: