Info om jordskiftesak 0200-54 -0013

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Akershus og Oslo jordskifterettSkedsmogt. 5 2000LILLESTRØM21553120jlstpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0200-54 -0013 BERGER NORDRE11/07/195707/06/196130/10/19620.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0237 Gnr: 4 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 4 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 4 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 4 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 4 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 4 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 4 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0237 Gnr: 4 Bnr: 9 Fnr: