Info om jordskiftesak 0500-1853-000B

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1853-000B Hjemskoven Bødalskjølen


0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
050813 1853KA10071007050012Bødalskjølen hjemmeskog

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 38 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 40 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 41 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 43 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 44 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 45 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 46 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 47 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 48 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 49 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 50 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 51 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 52 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 53 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 54 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 55 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 56 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 57 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 58 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 59 Bnr: 1 Fnr: