Info om jordskiftesak 0500-1860-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1860-0001 Forsetlien og Hammerlien
01/01/1860
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
050143 1860KA10071006240050Forsetlien og Hammerlien

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 37 Bnr: 1 Fnr: