Info om jordskiftesak 0500-1862-000E

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1862-000E Torsdalen sameie


0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
050145 1862KA10071006250051Torsdalens sameie

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 144 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 146 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 148 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 149 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 169 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 173 Bnr: 1 Fnr: