Info om jordskiftesak 0500-1866-0002

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1866-0002 Simengård
01/01/1866
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
050084 1866KA10071006240055Simengård

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0521 Gnr: 93 Bnr: 1 Fnr: