Info om jordskiftesak 0500-1873-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1873-0001 Frøisen, del av indmark
01/01/1873
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
050217 1873KA10071006280007Frøisen, del av innmark

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 192 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 193 Bnr: 1 Fnr: