Info om jordskiftesak 0500-1873-000B

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1873-000B Barlunds skog


0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
050214 1873KA10071006280006Barlunds skog

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 6 Bnr: 1 Fnr: