Info om jordskiftesak 0500-1895-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1895-0001 Espedalens sameieskog
01/01/1895
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
050449 1895KA10071006300030Espedalen sameieskog

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 40 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 104 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 105 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 105 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 105 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 105 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 106 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 107 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 107 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 107 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 108 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 108 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 109 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 109 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 110 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 110 Bnr: 2 Fnr: