Info om jordskiftesak 0500-1898-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1898-0001 Lunde og Holsløkken
01/01/1898
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
050474 1898KA10071006290124Lunde og Holsløkken

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 122 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 123 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 124 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 128 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 129 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 130 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 131 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 132 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 142 Bnr: 1 Fnr: