Info om jordskiftesak 0500-1899-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1899-0001 Steine, innmark
01/01/1899
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
050487 1899KA10071006300034Steine innmark

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 147 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 148 Bnr: 1 Fnr: