Info om jordskiftesak 0500-1956-000X

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1956-000X Hole16/07/196214/12/196225/05/19630.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
050987 1962KA10071007060052Holeseter. CF 079-5-4 OG CF 078-5-2. X: 374000 Y: -47500

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 85 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 86 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 88 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 88 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 89 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 90 Bnr: 2 Fnr: