Info om jordskiftesak 0500-1966-0006

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1966-0006 Gausdal - Øyer18/05/197316/11/197320/03/19740.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
054122 19730500-1966-0006-KART-054122-001Gausdal - Øyer CJ 077-2 CJ 078-4 CK 076-2 X 369100 Y -27500

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0521 Gnr: 61 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 62 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 62 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 63 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 63 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 64 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 64 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 64 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 133 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 137 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 138 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 138 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 138 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 138 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 138 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 140 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 140 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 141 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 141 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 141 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 141 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 141 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 141 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0521 Gnr: 142 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 125 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 125 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 125 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 125 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 126 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 128 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 141 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 158 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 163 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 174 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 174 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 174 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 174 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 174 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 174 Bnr: 10 Fnr: