Info om jordskiftesak 0500-1974-017A

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1974-017A Skei setersameie26/06/199708/07/199703/11/199741.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
054035 19970500-1974-017A-KART-054035-001CG 078,079 CH 078,079. Alle seterlaga ved Gausdal Nordfjell sameie.
054035 19970500-1974-017A-KART-054035-002CG 078,079 CH 078,079. Alle seterlaga ved Gausdal Nordfjell sameie.
054035 19970500-1974-017A-KART-054035-003CG 078,079 CH 078,079. Alle seterlaga ved Gausdal Nordfjell sameie.
054035 19970500-1974-017A-KART-054035-004CG 078,079 CH 078,079. Alle seterlaga ved Gausdal Nordfjell sameie.
054035 19970500-1974-017A-KART-054035-005CG 078,079 CH 078,079. Alle seterlaga ved Gausdal Nordfjell sameie.
054035 19970500-1974-017A-KART-054035-006CG 078,079 CH 078,079. Alle seterlaga ved Gausdal Nordfjell sameie.
054035 19970500-1974-017A-KART-054035-007CG 078,079 CH 078,079. Alle seterlaga ved Gausdal Nordfjell sameie.
054035 19970500-1974-017A-KART-054035-008CG 078,079 CH 078,079. Alle seterlaga ved Gausdal Nordfjell sameie.
054035 19970500-1974-017A-KART-054035-009CG 078,079 CH 078,079. Alle seterlaga ved Gausdal Nordfjell sameie.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 63 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 131 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 135 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 135 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 135 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 135 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 135 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 139 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 139 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 139 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 139 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 139 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 139 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 144 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 144 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 144 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 145 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 145 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 145 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 146 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 147 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 148 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 149 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 149 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 150 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 150 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 152 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 153 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 154 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 155 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 155 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 155 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 155 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 155 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 155 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 156 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 157 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 158 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 158 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 158 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 159 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 160 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 160 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 160 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 160 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 160 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 160 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 161 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 161 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 161 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 161 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 161 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 161 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 161 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 162 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 163 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 164 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 164 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 165 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 166 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 166 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 166 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 166 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 167 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 168 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 168 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 169 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 169 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 169 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 171 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 173 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 173 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 174 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 176 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 176 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 178 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 179 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 179 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 179 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 179 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 180 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 185 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 185 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 185 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 185 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 186 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 186 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 187 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 188 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 190 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 191 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 192 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 192 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 192 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 192 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 192 Bnr: 37 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 193 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 193 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 195 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 196 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 197 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 198 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 199 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 200 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 201 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 201 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 201 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 201 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 201 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 202 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 202 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 203 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 204 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 205 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 205 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 205 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 205 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 205 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 206 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 206 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 208 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 209 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 209 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 209 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 209 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 209 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 209 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 210 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 210 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 210 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 211 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 212 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 212 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 212 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 212 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 212 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 213 Bnr: 73 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 214 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 214 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 214 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 215 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 216 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 216 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 216 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 217 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 217 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 217 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 217 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 217 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 220 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 220 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 222 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 223 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 223 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 223 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 223 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 223 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 223 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 223 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 224 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 224 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 224 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 224 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 224 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 225 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 225 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 225 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 225 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 225 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 225 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 225 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 225 Bnr: 59 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 225 Bnr: 88 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 225 Bnr: 92 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 225 Bnr: 122 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 225 Bnr: 242 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 226 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 226 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 231 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 236 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 236 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 240 Bnr: 1 Fnr: