Info om jordskiftesak 0500-1982-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1982-0004 Kråbøl nordre22/03/198419/12/198609/06/19870.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
054147 19820500-1982-0004-KART-054147-001Kråbøl. CH 075-5-2. X: 359500 Y: -34500

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 41 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 41 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 41 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 42 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 43 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 45 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 45 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 46 Bnr: 1 Fnr: