Info om jordskiftesak 0500-1982-0012

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1982-0012 MELBØ09/09/198706/11/198921/02/19900.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
051327 19890500-1982-0012-KART-051327-001Melbø m.fl. CF079-5-1,2,3,4. CF080-5-4. CF078-5-1. X:379000 Y:-47000
051327 19890500-1982-0012-KART-051327-002Melbø m.fl. CF079-5-1,2,3,4. CF080-5-4. CF078-5-1. X:379000 Y:-47000

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0519 Gnr: 68 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 84 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 88 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 90 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 91 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 92 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 92 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 93 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 97 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 98 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 98 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 102 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 103 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 103 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 104 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 105 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 105 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 215 Bnr: 1 Fnr: