Info om jordskiftesak 0500-1982-0013

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1982-0013 BERGE M.FL.GRDR.03/06/198706/12/198910/05/19900.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
051333 19890500-1982-0013-KART-051333-001Torsdalen seterskog. CH79-4 CH78-2,4 CJ79-3 CJ78-1. X:373000 Y:-32000
051333 19890500-1982-0013-KART-051333-002Torsdalen seterskog. CH79-4 CH78-2,4 CJ79-3 CJ78-1. X:373000 Y:-32000
051333 19890500-1982-0013-KART-051333-003Torsdalen seterskog. CH79-4 CH78-2,4 CJ79-3 CJ78-1. X:373000 Y:-32000
051333 19890500-1982-0013-KART-051333-004Torsdalen seterskog. CH79-4 CH78-2,4 CJ79-3 CJ78-1. X:373000 Y:-32000

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 144 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 146 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 147 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 148 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 149 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 154 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 158 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 158 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 162 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 163 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 169 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 169 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 173 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 213 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 236 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 240 Bnr: 1 Fnr: