Info om jordskiftesak 0500-1984-0016

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1984-0016 N OG S STRANDEN SAMEIE29/09/198821/11/198901/03/19900.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
051355 19890500-1984-0016-KART-051355-001Nordre og søndre Stranden sameie CH 080-3, 4 X 380000 Y -34500

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0520 Gnr: 98 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 99 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 100 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 101 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 101 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 102 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 102 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 103 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 103 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 103 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 103 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 104 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 104 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 104 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 104 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 104 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 104 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 104 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 105 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 105 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 105 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 105 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 105 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 105 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 106 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 106 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 106 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 106 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 106 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 106 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 106 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 106 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 106 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 107 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 107 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 107 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 108 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 108 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 108 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 108 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 108 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 108 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 109 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 109 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 109 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 109 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 110 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 110 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 110 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 111 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 111 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 112 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 112 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 112 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 113 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 114 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 115 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 115 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 115 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 115 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 116 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 116 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 116 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 117 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 117 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 117 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 118 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 120 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 121 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 121 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 122 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 122 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 122 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 123 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 123 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 123 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 124 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 124 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 167 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 167 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 168 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 169 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 169 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 169 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 170 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 171 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 172 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 173 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 173 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 174 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 175 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 176 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 176 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 176 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 176 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 177 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 178 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 179 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 179 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 180 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 180 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 181 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 181 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 181 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 181 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 182 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 182 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 182 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 182 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 182 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 182 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 182 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0520 Gnr: 182 Bnr: 34 Fnr: