Info om jordskiftesak 0500-1985-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1985-0004 RUD LILLE M.FL.10/08/198728/12/1990
0.020430Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 58 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 68 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 68 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 68 Bnr: 36 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 68 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 68 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 73 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 73 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 74 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 74 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 74 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 74 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 76 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 77 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 77 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 77 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 78 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 78 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 78 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 78 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 79 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 79 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 80 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 81 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 82 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 82 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 82 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 82 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 82 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 82 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 82 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 85 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 92 Bnr: 14 Fnr: