Info om jordskiftesak 0500-1985-0211

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1985-0211 HOLE M.FL.GRDR21/07/198706/04/198816/02/19900.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 87 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 90 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 92 Bnr: 24 Fnr: