Info om jordskiftesak 0500-1992-0003

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1992-0003 Fosset søndre11/05/199230/11/199203/02/19941.7303Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
051313 19920500-1992-0003-KART-051313-001Fosset søndre. CJ 074-5-1 OG CJ 075-5-3. X: 356000 Y: -31000

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 5 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 5 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 5 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 33 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 33 Bnr: 32 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 34 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 34 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 34 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 34 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 34 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 34 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 34 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 34 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 34 Bnr: 39 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 34 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 34 Bnr: 55 Fnr: