Info om jordskiftesak 0500-1992-0010

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1992-0010 AULSTAD NORDRE M.FL.GRDR.17/02/199322/03/199401/06/19940.025072Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 58 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 68 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 68 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 73 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 73 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 73 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 73 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 74 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 74 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 74 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 74 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 74 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 74 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 75 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 75 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 75 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 75 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 75 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 76 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 77 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 77 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 77 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 78 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 78 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 78 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 78 Bnr: 4 Fnr: