Info om jordskiftesak 0500-1994-0004

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterettElvegata 19Elvegata 192609LILLEHAMMER61991500jlhmpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0500-1994-0004 WAALEN01/08/199528/12/199526/03/19960.60Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
054004 19950500-1994-0004-KART-054004-001AULSTAD NORDRE. CG 078-5-2. X: 373000 Y: -39700

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 0522 Gnr: 68 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 0522 Gnr: 160 Bnr: 1 Fnr: